Tilmeld nyhedsbrev
Bog nyhedsbrev
Vin nyhedsbrev
 
Ugens bog

Politi
Jo Nesbø

Læs mere

 
Mød os på Facebook
 
Restaurant Day

  

parajumpers long bear brown billigt

våld staten och maktdelning
Utdrag befogenheter

Kanske det är vad de flesta av staten för att utöva skrämmer vet våld. En stat som är stickad så imponerande att det har sådana regler som följer alla medborgare som en självklarhet. är detta villkor sant utopi. en dröm. som tyvärr inte är nöjd.

Den statsmakten är en realitet. Hatade när åtgärder vidtas mot oskyldiga människor. så fria och stående förtryckta. torterade och dödade. länder och utländska nationer attacke. Men varje gång staten skyddar de svaga. om polisen förhindrade våldet värre om fogden att bidra till sin rätt. där han nekades. då finns det beröm för statsmakten. Så det är också skönt att veta att du kan ringa polisen om du är i en hotfull situation.

Åtminstone sedan upplysningstiden. är det nästan självklart att statsmakten tillhör staten. bör det även betraktas som en väsentlig del av Etat.Il måste ha makten. måste han ha rätt att ha det fast rättspraxis. också - med våld om nödvändigt - att gälla. Vi kan inte acceptera en stat i det långa loppet. du kan inte hålla hans stadgar och domar och beslut av de administrativa polisen och inte följde. En stat som inte kan vinna. gav upp.Resultatet skulle bli anarki. vilket i sin tur skulle stärka och försvaga de svaga från de starka.

Det skulle skydda mot brott. vilket förhindrar att despoten.

I en rättsstat. kan folk brukar vara säkra på att domarens beslut genomförs. tjuven kommer inte se att deras beteende ska straffas Sverige parajumpers long bear brown billigt . han kommer att berätta honom domaren. Han kommer att kunna förlita sig på tydliga lagar (mestadels). Och om tjuvar inte vill gå i fängelse parajumpers long bear brown billigt . är en man i uniform trevligt att visa honom vägen vid behov handbojor ...

Denna term innebär maktfördelningen mellan nivåer. Det är den politiska nivån. där "säger" måste neudeutsch kompetensbestämmelser.Slutligen finns det de frågor som redan är vanligt slogs i Tyskland och Europa parajumpers long bear brown billigt . men säkert i andra delar av världen parajumpers long bear brown billigt . vilken nivå bör besluta vilka åtgärder vidtas om luftföroreningar. vägtransporter. för Människors hälsa. Vilka bör styra arvet eller närstående rättigheter.

Är det rimligt och förståe varför reglerna är i Frankrike. till skillnad från Tyskland. Afrika. till skillnad från Europa. Kunde inte generellt definiera vad som är rimligt i vilken nivå. Måste ha väsentligt olika nivåer för att avgöra om en motorväg Luxemburg i Saarbrücken eller det kommer att byggas i Frankfurt. Om du inte kan säga att det är en regional väg. nationell eller till och med kontinentala betydelse. Och efter detta beslut och finansiering skulle döma dem.

Frågan om armén och försvar. och därmed frågan om global säkerhetspolitik har etablerat en ny.Som Luxemburg och Liechtenstein (cirkel storlek) eller bara de stora staterna har makten i världen av vapen. om bara ett fåtal länder - som nu - (varför.) Har rätt att producera vissa vapen (t.ex. kärnkraft) Eller om bara Continental enheter eller någon nivå (som i GLOCALIS) Ämne. The Plan "Vem kan det" är av avgörande betydelse för den övergripande säkerhetssituationen för produktion av krigsmateriel och belastningen på militär som bör hållas i dag. Varken Luxemburg eller USA eller Nato kan vara normen. men bara frågan om hur många anställda och vilka vapen som vi måste se till den inre säkerheten och global tillvägagångssättet i glocalische.

I den horisontella maktdelningen kring maktfördelningen i staten på en nivå. Denna uppdelning kan redan anses tanke och civilisation den västerländska traditionen acquis stockholm parajumpers long bear brown billigt .GLOCALIS förankrade till denna idé på alla nivåer och i världen. att lägga till de tre befogenheter kända två andra. nämligen våld i media (Media TIF) och våld i monetära ekonomi (PECUNIATIVE).Varför är det viktigt att bevara de berömda tre grenar av regeringen uppdelad formen. varför det finns framsteg. lägga till de redan nämnda två nya krafter.

Trots de praktiska brister. som är kritiska till den nuvarande mandat. men det är tydligt att den oberoende och valde lagstiftaren måste vara en viktig del av den moderna maktdelning. Det är "utvald" förstås här så att de är delegater som är i allmänhetens intresse begåtts i mer än en form. nämligen som en representant för den del av staten, parajumpers echo jacket norway . som har delegerat dem. som medlem av parlamentet i den stat (delvis). för de har lagstadgat ansvar (t.ex. som en representant för parlamentet i Comunia Regia) .Den valprincipen i samband med skyldigheten under ed ( Kapitel 30) på den allmänna välfärden garanterar legitimitet och bör även se till kvaliteten.

Makten över pengarna. Du kan känna det överallt. Finanskrisen i pågående emission belyser vikten av politiken. Det finns inga pengar att många offentliga ändamål. allt från att bekämpa hunger och epidemier att utrusta skolorna och ta hand om de behövande. även i länder välstånd.Kontrast till de överdådiga bekvämligheter i lyxiga faciliteter såsom kryssningsfartyg. Skipalästen och golfbanor i öknen. för att inte nämna de pengar som investeras i försvarsindustrin.

Bortsett från dessa exempel. det finns också de stora strömmarna av pengar flyter i lån och spekulativa internationella transaktioner. vilket leder till en ökning av rikedom på ena sidan och förstörelsen av spekulativa pengar till andra sidan .Det PECUNIATIVE baserat på tre huvudpelare. som är nära kopplad.

Till våldet i staten, buy parajumpers tucson jacket . det vill säga både den privata och offentliga medel till den anda av professionella frågor. särskilt löften radikala begränsningar på privat våld och olämpligt privata finansiella avgiften. Men också lovar lämplig användning och mindre slöseri med offentliga medel. Offentliga budgetar är förståeliga och öppnare. öppnare och mer effektiv användning av resurserna. Allt detta gynnar det gemensamma bästa.

Det är också logiskt att PECUNIATIVE fokus som en självständig kraft parajumpers long bear brown billigt . Det renar de andra krafter ser till att ingen ytterligare våld (executive) får för mycket makt. och därmed bidrar till att balansera. Det garanterar den professionella parajumpers long bear brown billigt . oberoende finansiell kontroll av andra regeringar och den privata sektorn.Medierna (press parajumpers jacka dam vår herr . radio. tv och Internet) - agerade under en tid som "tredje statsmakten" och säkert finns det inte att förneka att media spelar en viktig roll i den politiska processen - i den politiska debatten. Denna roll är desto större är andelen personer som har tillgång till media. växer parajumpers girl jackets dam . Välja information till sin bedömning. det finns många sätt att påverka den allmänna opinionen parajumpers long bear leather dam . Politiker fruktar och använda den, parajumpers last minute köp . så försök att se bra ut i media. Hela propagandaavdelningar har gjort tidigare att människor har en positiv bild av regeringen kom trots att verkligheten var helt annorlunda utseende. som vi tyskar blev mycket tydligt vid tiden för national-socialisme.Se det finns en rapport inställsam och okritisk för regeringar till dem för ekonomin och den underliggande huvudman.

Minst det finns tvivel. och med tanke på den stora makt som kommer från media. kan vi leverera oss i allmänhetens intresse. inte privat besluts yttrande. Ibland försökte liknar offentliga sändningar sina radio- och tv-program för att informera allmänheten med innehåll som är relevant för politiska beslut. är det önskvärt att de tryckta medierna köp parajumpers dunjacka .Och precis som i radio och tv är en samexistens mellan public service och kommersiella erbjudande är möjligt parajumpers sale men 2015 . bör detta också vara generellt möjlig.

Slutligen är TIF media också en plattform för att uttrycka medborgaren. Vad var marknaden eller forum innan. och ställer in TIF MEDIA via Internet. press. radio och TV gratuitement.Une ytterligare bidrag för medborgarna parajumpers kids jackets billiga . ett extra bidrag till demokratin. Det kan vara så att den här tjänsten i summan är mer än den nuvarande avgiften. men många skulle kunna spara de privata tidningarna. det viktigaste intresset informationen - skulle också på liknande publicitet offentligt tryckta medier - som det redan finns ett radio- och tv. Även om marknaden för privata pressen skulle vara närmare. men inte omöjligt. För dem skulle samma villkor som gäller för privata programföretag. Så. är mångfalden garanteras och skulle - om nödvändigt - Statligt stöd.

Koncentrationen av alla dessa funktioner i en offentlig pelare skulle vara en nyhet att både statlig kontroll - och skulle gynna kontrollen av det ekonomiska livet och samtidigt skulle främja öppenhet och mångfald av åsikter - det andra grenar.Den ökade betydelsen av TIF medier måste stödjas genom införandet av ett femte makt i konstitutionen funktionen; det skulle vara och så att ingen anrikning framåt för en demokratisk utveckling. parajumpers long bear brown billigt


 

. : Kontakt : .

 
Media Mejding